Hudební skladatelé a zámecký park ve Vlašimi

IC / Zajímavosti / Hudební skladatelé a zámecký park ve Vlašimi

Hudební skladatelé a vlašimský park 

Vlašimský zámecký park se stal místem inspirujícím také hudební klasiky.

 

  • smetanaNa přelomu třicátých a čtyřicátých let 19. století měl mož­nost park blíže poznat BEDŘICH SMETANA, který prožíval své mládí v nedalekých Růžkových Lhoticích, jež v letech 1835 až 1844 vlastnil jeho otec. Do svého deníku si poznamenal, že vlašimský zámec­ký park je jedním z nejkrásnějších, které navštívil.

 

 

 

 

 

 

  • mahlerTaké GUSTAV MAHLER navštěvoval koncem sedmdesátých let 19. století Vlašim, kam přijížděl za svými příbuznými a přáteli. Krásná krajina Podblanicka, kterou projížděl na svých cestách v do­bách, kdy jediným dopravním prostřed­kem spojujícím Vla­šim s okolním svě­tem byl dostavník, a nevšední podívaná,kterou skýtal roman­tický vlašimský park, se mu natrvalo vry­ly do paměti.

Právě tyto vzpomínky ho později inspirovaly při tvorbě jeho 3. symfonie a možná vlašimský čínský pa­vilon ho přivedl na myšlenku zhudeb­nit čínskou poezii ve skladbě Das Lied von der Erde.

vytvořilo Anawe